Tarieven

Rijopleiding Taxi Chauffeurspas

Bij go4all kunt u terecht voor een taxi chauffeurspas.
taxi opleiding
Examen onderdelen: Taxi
  • Voertuigcontrole.
  • Een vooraf bekend object aanrijden.
  • Rijden van het object naar een opgegeven adres met hulpmiddelen.
  • Rijden van het adres terug naar het CBR op aanwijzingen van de examinator.
Inschrijven Tarieven

Taxi chauffeurspas (vanaf 18 jaar)

Rijopleiding Taxipas

Waar kun je dit nu beter doen dan bij Verkeersschool & taxibedrijf GO4ALL!! Om van het vervoeren van personen je beroep te kunnen maken, moet je in het bezit zijn van een speciale chauffeurspas voor taxichauffeurs. Uiteraard is hierbij minimaal een rijbewijs B voor de personenwagen verplicht. Omdat de minister van Verkeer en Waterstaat het erg belangrijk vindt dat de consument veilig vervoerd kan worden en een behoorlijke kwaliteit eist aan de taxi, heeft men de taxipas verplicht gesteld. Het rijbewijs voor de taxi kun je behalen door middel van twee examen bij het CCV. Het behaalde diploma toont aan dat je aan bepaalde basiskwalificaties voldoet. Zonder een geldig certificaat mag je het beroep van taxichauffeur niet uitoefenen. Er zijn twee verschillende diploma's te behalen: het volledige chauffeursdiploma en het beperkt diploma. Met het volledige chauffeursdiploma mag je alle soorten taxivervoer doen. Met het beperkt diploma wordt u beperkt tot een bepaald onderdeel van het taxi vervoer. Overigens dien je zowel een theorie als een praktijkexamen af te leggen, alvorens je het rijbewijs voor taxichauffeur krijgt. Dankzij het Tijdelijk Bewijsschrift Taxi (TBT), wat door Inspectie van Verkeer en Waterstaat is ingevoerd, is het wel mogelijk om direct na het slagen voor het rijbewijs aan de slag te gaan als taxichauffeur.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Bij aanvraag van de taxipas is een Verklaring Omtrent het Gedrag(VOG) noodzakelijk. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht. U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Medische verklaring voor taxipas

Bij aanvraag of verlenging van de taxipas is een medische keuring verplicht. De keuring bestaat uit:

Doornemen van de vragenlijst (dient vooraf te worden ingevuld)
Gesprek met de arbo-arts of geregistreerd bedrijfsarts
Bloeddrukmeting in rust en polsslag
Lichamelijk onderzoek door arts (hart, longen, armen, benen, coördinatie)
Oogonderzoek (gezichtsscherpte en gezichtsvelden)
Urine-onderzoek (aanwezigheid glucose)
Invullen van de geneeskundige verklaring
Inschrijven
Voor vragen?
Telefoon nr:
06-11111687
Openingstijden:
9:00 – 19:00
zaterdag:9:00 – 14:00
zondag:gesloten